Sør-Varanger Utvikling sitt “skillslab”-prosjekt er godt i gang! 

Nordnorsk vitensenter (NNV) i samarbeid med Sør-Varanger Utvikling og SVK har resultert i initiativet “skillslab” som arrangerte sin andre “skillslab”-aktivitet for de unge deltakerne (5-8 klasse), og vil engasjere dem til å få øyene opp for realfag på en morsom måte.    

Nordnorsk vitensenter Kirkenes arrangerte tirsdag 18.04 aktiviteter for elever i 5-8 klasse på Kirkenes skole. Elevene skulle lage innbruddsalarm. De fikk også noen skaperutfordringer som fulgte med aktivitetene. Elevene skulle blant annet gjøre klasserommet innbruddsikkert, ved å lage alarmer til dører, skap, skuffer, samt lage utløsermekanismer. Lærer og ansvarlig Frøydis Gran og prosjektmedarbeider Maria Alexeeva sammen med VGS elevene Kristian Mitrovic og Sixten Ballo i Nordnorsk vitensenter Kirkenes hjalp til.  

Hvorfor Nord-Norsk Vitensenter 

Det begynte med at jeg med flere så programserien “Norge Rundt” for noen år siden. Der så vi en “Reodor Felgen”-klubb som drev med noe lignende, som vi dermed ble inspirert av. Det hele startet der, og en relativt lang historie kort – førte til at vi vi fikk muligheten til å formalisere dette gjennom Nordnorsk vitensenter Tromsø (avdeling også i Alta), og er ansatt her i Kirkenes gjennom dem. “Skillslab” arrangeres av oss i vitensenteret i Kirkenes, men vi får alt av utstyr fra Vitensenteret i Tromsø slik at vi kan holde på med dette, sier Maria.   

– I det lange perspektivet så ønsker vi å få fastboende til å ta realfagsutdanninger og flytte tilbake hit etter endte studier. Vi ønsker å vekke en interesse for realfag da vi er en kommune som trenger mer kompetanse på nettopp dette.  

– Det vi gjør her kan ikke skolen tilby ellers i en skolehverdag. Vi ønsker å få deltakerne til å åpne øynene for naturfag, fysikk og matematikk, men ved å fange oppmerksomheten deres på en annen måte enn det som skjer i klasserommet, sier Frøydis.  

– Det skal være en form for “drømmenaturfagstime”! 

Elevenes rolle 

For elevene sin del er det et annerledes fritidstilbud enn eksempelvis sport og kultur. Det er veldig mye på idrettsfronten og kulturskolen, hvilket er veldig bra. Men det blir enda et alternativ til de som kanskje ikke foretrekker de vanligste fritidsaktivitetene, forklarer Frøydis.  

– Ungene har lyst, de virker motiverte. Det er det å få det ut og publisert for resten av lokalsamfunnet at det skjer. At tilbudet ligger der til ungene. Jeg opplever det nok likevel at dette er nytt for folk. 

– I og med at vi nettopp har startet opp på nytt, så har det vært god deltakelse av foreldre til å engasjere seg og dele innlegg i sosiale medier (SoMe) om hva gi gjør her. Vi har nådd ut til en del, men vi kan nok nå enda lengre ut. De som har deltatt nå, har også deltatt før, på sommerskole eller tidligere lignende arrangementer. Vi skal jobbe videre med å nå ut til de som ikke har vært med før også, avslutter Frøydis.  

Elevene Kristian og Sixten går sisteåret på vgs. Og er veldig glad for å kunne bistå deltakerne med sine kunnskaper og hjelpe dem med de ulike oppgavene som foregår i “skillslab”. For dem er dette en fin ekstrajobb.  

Framtidens Sør-Varanger 

– Det er viktig da vi holder på å bli et modernisert samfunn. Det er viktig å lære ungene i tidlig alder. Vi må gjøre ungene klare til å bli realfagselever, eller vekke en interesse for faget. Det er ingeniører som blir fremtiden, bl.a. blir det stadig mer programmering, sier Kristian.  

– Det her er en god start for å få smaken på realfag. Da finner deltakerne også ut om dette er noe de har lyst til å drive med på et senere tidspunkt. Det er en ting å lese en bok, men å få det i fingrene er en helt annen læring. Det handler om å prøve og feile, avslutter Kristian. 

Fra venstre: Sixten Ballo, Kristian Mitrovic og prosjektmedarbeider, Maria Alexeeva. Foto: Kristian Mitrovic

Sør-Varanger Utviklings rolle 

Kenneth Stålsett, daglig leder i Sør-Varanger Utvikling (SVU) mener også at dette tilbudet er viktig. 

– SVU har i verdiene sine at vi skal være kompetansedrevet, samhandlende, langsiktige og utviklende. Dette tiltaket haker av på alle disse punktene. Fra vår side startet det med at vi var med å finansiere Kirkenes Næringshage (nå Orinor) sitt prosjekt “DesignRegion Barents. Det prosjektet iversatte “Reodorklubben”, som skulle være en form kobling og videreføring av det fantastiske arbeidet som er gjort i “First Lego League”, “Lær Kida Koding” og lignende aktivitet. Underveis begynte vi også å jobbe med å få realisert et “Newtonrom” – og slik fikk Kirkenes Ungdomsskole også tilgang på de første mobile Newtoncontainerne i verden. Når man jobber med prosjekter og prosesser så kommer det gjerne nye innspill og muligheter fram – slik var det også her, forklarer han. 

– I dette løpet var det en utflyttet lokalpatriot, Vibeke Tannvik, som ringte og inviterte til dialog rundt NordNorsk Vitensenter og Kirkenes. Dette ga et nytt moment, og som igjen gjorde at SVU signerte en intensjonsavtale med NNV våren i 2021. I løpet av høsten samme år signerte kommunen også en intensjonsavtale. Disse avtalene sikter mot å få realisert et permanent tilbud fra NNV her i Kirkenes. Samtidig som dette ruller framover er det viktig at vi har faktiske tilbud til de unge, og det er her Skillsklubben, sommerskoler og denne type tilbud kommer inn. Jeg er utrolig glad for samarbeidet med Tromsømiljøet, og håper stadig flere barn og unge velger å bruke dette flotte tiltaket. Det er slik vi sammen legger til rette for å skape framtidens arbeidsplasser her i Sør-Varanger – parallelt som de faktiske aktivitetene gir barna verdifull læring og en annen type aktivitets- og møteplass, avslutter Stålsett.

Postkassa

Har du tips til en gladsak eller et arrangement du ønsker at vi deler? Har du forslag til noe som bør ligge på siden? Legg igjen et brev i postkassa, da vel.

Vi vil kun bruke din e-post for å sende deg bekreftelse på at ditt brev er mottatt.