Sør-Varanger UNG! har fått kr. 140.000,- i støtte til sommeraktiviteter

Sommeren 2021 testet Sør-Varanger Utvikling konseptet Sør-Varanger UNG! Formålet var å skape et samhold mellom unge i Sør-Varanger, og gi et bedre bilde av hvilke muligheter som finnes i kommunen. Det ble arrangert en rekke aktiviteter med godt oppmøte. Sommeren 2022 gjentas suksessen!


I løpet av sommeren 2021 klarte Sør-Varanger Utviklings sommervikarer, Ane Sofie Mikkelsen og Edda Eline Fuhr, å samle hele 65 unge voksne til ulike aktiviteter. Noen var nylig ferdig med videregående, noen var studenter hjemme på sommerferie, noen var i arbeidslivet, noen hadde friår – alle med en eller annen form for tilknytning til Sør-Varanger, og alle var velkommen! Denne sommeren skal SVU igjen prøve å samle unge mennesker i Sør-Varanger på ulike aktiviteter, og i år har Samfunnsløftet ved Sparebank1 Nord-Norge finansiert prosjektet med kr. 140.000,-

Hva ønsker dere å oppnå med dette prosjektet?

– Målet er å bidra til bolyst ved å skape møteplasser for unge voksne i kommunen, der aldersgruppa er ca. 18 til 36 år. Det skal være noe faglig og noe sosialt, og vi prøver å tilpasse behovet etter hvem som deltar, forteller prosjektleder Ane Sofie Mikkelsen. Ane forteller videre at de foreløpig har planlagt åtte aktiviteter i sommer, og tenker å ha en eller to aktiviteter i måneden i løpet av høsten og vinteren.

Prosjektet skal hjelpe næringslivet å rekruttere:
– Vi bidrar til å hjelpe næringslivet, først og fremst ved å vise de unge hva kommunen har å tilby, men også gjennom å skape dialog mellom bedriftene og framtidige arbeidsplasser, sier Ane. Hun legger til at 5. juli er en dato vi bør notere oss. Da vil prosjektet invitere til dialog mellom unge og næringslivet. Mer info om dette kommer etter hvert.

Er du interessert i å delta på noen aktiviteter? Meld deg inn i Facebook-gruppa Sør-Varanger UNG!, eller ta kontakt med Ane Sofie Mikkelsen på ane@svu.as.

Postkassa

Har du tips til en gladsak eller et arrangement du ønsker at vi deler? Har du forslag til noe som bør ligge på siden? Legg igjen et brev i postkassa, da vel.

Vi vil kun bruke din e-post for å sende deg bekreftelse på at ditt brev er mottatt.