Korona i Murmansk

18. april. Koronaviruset sprer seg i Murmansk fylke

“Jeg følger med på hvordan Koronaviruset sprer seg i Murmansk fylke, og vil gjerne dele informasjon med FB- vennene mine. Hovedkilden min er Murmansksidene i nettutgaven av Komsomolskaja Pravda og Murmanskij Vestnik, som igjen henter sine informasjoner fra Operativstaben i Murmansk fylke”

-skriver Trond Hansen på sin facebookside. Under følger hans oppdateringer av situasjonen i nabolandet.

Koronaviruset har funnet sin Akilleshæl på den store anleggsplassen til Novatek i Belokamenka, på andre siden av Murmanskfjorden, i ubehagelig nærhet av byen. Statistisk hører disse smittetilfellene til Kola rajon, men etter min mening utgjør smitteutbruddet en stor trussel for Murmansk by, hvis de ikke får det under kontroll. Sannsynligvis er smitten kommet med en arbeider fra Kirgisija, men den raske økningen kan ligne på en type superspredning. Anlegget ligger i området Mesjduretsje tvers over fjorden fra byen, og er nå strengt kontrollert for transport ut og inn. I området befinner det seg 11 000 mennesker, så situasjonen er svært farlig. Novatek har norske eierinteresser, og mange arbeidere bor i brakkerigger. Det er fløyet inn et eget luftbåret sykehus med spesialister fra Moskva og St.Petersburg for å ta seg av situasjonen. Dere ser det på ett av bildene.

På hele Kolahalvøya har nå antall smittede økt til 324 tilfeller, og en eldre kvinne er død som følge av sykdommen i Murmansk by. På bildet ser vi hvordan tilfellene fordeler seg på kommunene (rajonene) i fylket (Oblastet).

Som tidligere er det Kola Rajon som ligger på topp med sine 229 tilfeller. Alle de bekreftede syke er arbeidere på anlegget i Belokamenka. På andreplass følger Kirovsk- Apaptitij komplekset der antallet er økt til 56. Kirovsk er et alpinsenter, og man regner med at smitten er kommet med turister.

Murmansk by følger på tredjeplass, selv om veksten her ikke er så høy. I dag ligger totaltallet på 11 personer, en økning på 2 personer siden onsdag 15. april. Av de byene som ligger nærmest norskegrensen finner vi Zapoljarnij med 8 tilfeller, og det er verdt å merke seg at sykdommen nå har kommet til Petsjenga som har fått konstatert ett tilfelle. De fleste rajonene på Kolahalvøya er likevel uten registrert smitte. De byene som er merket med rødt på kartet, er omfattet av inn- og utreisekontoll.

Kart over Kolahalvøya

19. april. Unntakstilstand i Mesjduretsje

Tommy Rognmo, som også følger utviklingen i Murmansk-området, har sendt meg en artikkel fra informasjonsbyrået BiP, om det mobile feltsykehuset som er satt opp i Mesjduretsje. Her påpeker de at sykehuset ikke bare skal fungere for de smittede arbeiderne i Belokamenka. Guvernøren i Murmansk fylke, Andreij Tsjibis, gjorde dette klart da han besøkte hospitalområdet. «I tilfeller med alvorlig eller middels alvorlige syke, kan det også bli aktuelt å tilby hjelp fra feltsykehuset. Dette vil være et preventivt tiltak. Akkurat nå er situasjonen under kontroll» erklærte Tsjibis.

I følge forsikringer fra fylkesordføreren, har medisinsk personell satt i verk strenge undersøkelser blant de friske medarbeiderne på området som fortsatt befinner seg på brakkeriggene.

Det mobile feltsykehuset i Mesjduretsje

På feltsykehuset arbeider nå ca. 130 medarbeidere fra fire ulike redningssentre i Russland under ledelse av Ministeriet for unntakstilstand. I Mesjduretse er det nå erklært unntakstilstand!

21. april. Koronaviruset fortsetter å spre seg i Murmansk fylke.

Den 21. april er det meldt om 438 smittede, 32 friskmeldte og 3 døde. Det eneste tallet som ikke har endret seg er de som har fått en foreløpig bekreftet diagnose (hva nå det måtte være?). Som før dreier det seg om 16 tilfeller. Tallene er hentet fra Operasjonsledelsen i Murmansk fylke. Etter avisas vurdering viser tallene at helsepersonellet til en viss grad har lykkes i å senke tempoet i spredningen. Problemet er selvfølgelig fortsatt størst ved Novatek-anlegget i Belokamenka, hvor smittetilfellene nå er oppe i 317, men selskapet melder at blant de arbeiderne som har vært utsatt for smitteutbruddet, er en utskrevet fra sykehuset, mens 100 ennå venter på en bekreftelse av testene. Dere kan lese en god artikkel av Gunnar Sætra i dagens SVA om situasjonen i Belokamenka!

Tallene fortsetter også å øke i Apatitij-Kirovsk. Det er meldt om 72 smittetilfeller der. Spredningen øker langsommere i Murmansk by. 16 smittetilfeller vitner om en viss grad av kontroll, hvis tallene stemmer.

Ellers vil jeg nevne at det nå er meldt om 10 tilfeller i Zapoljarnij.

Operasjonsledelsen melder også at det befinner seg 403 pasienter med koronavirus på sykehusene i fylket. I tillegg ligger det 148 personer på sykehusene med såkalt ORVI (andre virus infeksjoner.) Hele 979 nordboere (i Murmansk kalles de for severjani) er under observasjon, mens 278 personer er i hjemmekarantene.

Flere steder i fylket ilegges det nå bøter for folk som bryter smittevernreglene. Hele 55 beboere i Severomorsk og Apatitij har fått bot for unødvendig opphold på gatene. Avisene melder om reaksjoner fra politisk hold på at noen av rajonene har innført for strenge regler, sett i forhold til de områdene som virkelig har problemer. En slags parallell til vår søringkarantene?

Virusutbrudd under den ortodokse påskefeiringa i Murmansk

På bildet som er tatt av Aleksej Bulatov i KP ser dere at virusutbruddet har rammet Murmansk midt i den ortodokse påsken.

25. april. Viruset sprer seg hurtig i Murmansk fylke

Elena Molodzova i KP som daglig oppdaterer utviklinga i Koronasituasjonen i Murmansk fylke, rapporterer i dag 25. april om en rask økning av smitten. Mens nordboerne sliter seg gjennom selvisolasjon, fortsetter smittetallet å øke fra dag til dag. Faktisk i et så høyt tempo at regionen nå har forsterket sin plass blant de fem verst smitterammede i Russland.

Operativstaben i fylket melder at den farlige infeksjonen nå har grepet tak i 856 nordboere. Man har lykkes i å helbrede 70 av de syke, og dødstallet er ennå relativt lavt. Fire personer har så langt dødd i epidemien.

Den geografiske fordelinga av smitten er fortsatt den samme. Ved anlegget til Novatek i Belokamenka har smitten nå spredt seg til hele 686 arbeidere, en økning på 192 siste døgn! I Kirovsk-Apapatij-området er det fortsatt en urovekkende økning. Til nå er det registrert 100 syke.

I de andre byområdene er det langt fra den same veksten: Murmansk 24 smittede, Petsjenga Rajon 14, Severomorsk 8, Poljarnij 6, Snjesjnogorsk 4, Olenogorsk, Montsjegorsk og Kola 3 hver, Poljarnije Zory 2 og i Revda og Kovdor er det bare 1 syk i hver rajon.

782 pasienter med bekreftet smitte er under observasjon av lege. 222 pasienter med infeksjonssykdommer er agt inn på sykehus på grunn av klare sykdomstegn. 54 befinner seg på feltsykehuset i Belokamenka. 1201 befinner seg under observasjon og 454 er i selvisolasjon.

26. april. Hvilken funksjon har felthospitalet i Belokamenka?

For knapt en uke siden slo koronaviruset hardt til mot Murmanskregionen. Som dere vet var det Novatek-anlegget i Belokamenka med sine 11000 arbeidere fra ulike regioner i Russland, som ble utsatt for det hardeste slaget, da en arbeider fra Kirgisija tok med seg smitten inn på anlegget. I løpet av uka har den stakkars kirgiseren ført til at 686 arbeidere er smittet, det er erklært unntakstilstand og Ministeriet for unntakstilstand har kommet anlegget til unnsetning. De har fløyet inn 2 mobile sykehus og et stort antall spesialister, samtidig som det er iverksatt en storstilt evakuering av de friske arbeiderne. Denne uka har det gått flere fly fra Murmansk til ulike deler av Russland.

Mange lurer kanskje på hva som er hensikten med feltsykehusene, etter at det er kjent at de mest alvorlige syke blir overført til andre sykehus i Murmanskregionen. Helseministeren i regionen, Dimitrij Panysjev, har derfor gått ut og understreket at sykehusene yter betydelig hjelp i den vanskelige situasjonen. «Hovedoppgaven til hospitalet er oppfølging og diagnostisering av pasientene, særlig med tanke på mulig lungebetennelse» sier han i ei pressemelding. «De siste dagene er 14 pasienter overført til fylkessykehuset og 10 til sykehuset i Kola. I dag befinner det seg 54 pasienter igjen på feltsykehuset, og det arbeider for fullt. Opptil 15 personer går skift for å utføre medisinsk sortering og bestemme behandlingsopplegget for hver enkelt pasient.»

«Tatt i betraktning det høye antallet og trangboddheten på brakkeriggene, har det vært logisk å sette opp et diagnosesenter i nærheten, og i tilfelle en ytterligere forverring av situasjonen, sette i gang adekvate tiltak. Det kan også bli nødvendig å øke sengekapasiteten med 40 senger, hvorav 10 med respirasjonsutstyr. Heldigvis er vi ikke kommet dit ennå. Det ser ut for at flertallet av de smittede klarer sykdommen enten uten eller med lettere symptomer» understreker guvernør Andreij Tsjibis.

27. april. Antall smittede i Murmansk fylke runder snart 1000!

Elena Molodzova, som daglig informerer om Koronasituasjonen i Murmansk fylke i Komsomolskaja Pravda, skriver i rapporten for 27. april at koronaviruset fortsatt er på rask fremmarsj i regionen. «Vi må kanskje vedgå at mange av fylkets innbyggere er nokså vant til å bli forskrekket over stadig nye meldinger, og har allerede tippet at fylket denne gangen passerer streken for 1000 sykdomstilfeller» kommenterer hun. «Det er vanskelig å tro at mens det for 5 dager siden var knapt 500 smittede, melder operativstaben ved fylkesadministrasjonen i dag om 989 personer med koronasmitte. Enn så lenge har Murmansk fylke maktet å bremse langs den glatte veien.»

Dødstallene har heldigvis ikke økt i samme takt. Fortsatt er det bare meldt om fire eldre mennesker som legene dessverre ikke maktet å redde, mens 71 personer er helbredet for den farlige infeksjonen. Helseministeren i fylket opplyser at 7 pasienter befinner seg i en alvorlig tilstand. To av dem ligger i respirator. Komsomolskaja Pravda har også tidligere meldt om at legene på fylkessykehuset har gjennomført en vellykket operasjon på en person med tosidig lungebetennelse.

Men all oppmerksomhet er fortsatt rettet mot situasjonen på Novateks anlegg i Belokamenka, hvor epidemien har latt sitt raseri gå ut over arbeiderne der, og fortsatt sin triumfferd over hele området, også på vestsiden av Kolafjorden. Til nå har 807 arbeidere fått smitten, det vil si at bare i løpet av siste døgn er det bekreftet 105 nye tilfeller. Fylkesmyndighetene understreker nok en gang at det er innført fullstendig karantene i hele det berørte området. BBC har gått ut og sammenlignet utbruddet i Belokamenka med Wuhanutbruddet i Kina!

I fullt verneutstyr!

I de øvrige byområdene virker situasjonen å være under kontroll, og de strenge tiltakene virker, selv om KP har meldt om ganske tøff inngripen med bøter og anmeldelser overfor karantenebrytere i flere byer. Det er fortsatt Kirovsk/ Apatitij som har en økning til 105 smittede, noen færre enn forrige døgn. I Murmansk er det meldt om 28 tilfeller, også der en svak økning (mine kommentarer).

Ikke desto mindre er Moskva urolig over det som forgår i nordområdet. Den russiske premierministeren Michail Mischustin har gitt ordre om å tilføre 75 sengeplasser til marinens hospital i Severomorsk og filialen i Murmansk. Likeledes har den regionale avdelingen av Rospotrebnadzor, instituttet for folkehelse og forbrukerrettigheter, analysert koronasituasjonen og avdekket at 80 % av tilfellene er kommet utenfra.

KP avslutter dagens rapport med å understreke at fylkesmyndighetene fortsetter å støtte sine innbyggere økonomisk, og at det ennå er tilstrekkelig med penger på budsjettet til dette formålet.

27. april. Antall smittede i Murmansk fylke runder snart 1000!

Elena Molodzova, som daglig informerer om Koronasituasjonen i Murmansk fylke i Komsomolskaja Pravda, skriver i rapporten for 27. april at koronaviruset fortsatt er på rask fremmarsj i regionen. «Vi må kanskje vedgå at mange av fylkets innbyggere er nokså vant til å bli forskrekket over stadig nye meldinger, og har allerede tippet at fylket denne gangen passerer streken for 1000 sykdomstilfeller» kommenterer hun. «Det er vanskelig å tro at mens det for 5 dager siden var knapt 500 smittede, melder operativstaben ved fylkesadministrasjonen i dag om 989 personer med koronasmitte. Men enn så lenge har Murmansk fylke maktet å bremse på den glatte veien.»

Dødstallene har heldigvis ikke økt i samme takt. Fortsatt er det bare meldt om fire eldre mennesker som legene dessverre ikke maktet å redde, mens 71 personer er helbredet for den farlige infeksjonen. Helseministeren i fylket opplyser at 7 pasienter befinner seg i en alvorlig tilstand. To av dem ligger i respirator. Komsomolskaja Pravda har også tidligere meldt om at legene på fylkessykehuset har gjennomført en vellykket operasjon på en person med tosidig lungebetennelse.

Men all oppmerksomhet er fortsatt rettet mot situasjonen på Novateks anlegg i Belokamenka, hvor epidemien har latt sitt raseri gå ut over arbeiderne, og fortsatt sin triumfferd over hele området, også på vestsiden av Kolafjorden. Til nå har 807 arbeidere fått smitten, det vil si at bare i løpet av siste døgn er det bekreftet 105 nye tilfeller. Fylkesmyndighetene understreker nok en gang at det er innført fullstendig karantene i hele det berørte området. BBC har gått ut og sammenlignet utbruddet i Belokamenka med Wuhanutbruddet i Kina!

I de øvrige byområdene virker situasjonen å være under kontroll, og de strenge tiltakene virker, selv om KP har meldt om ganske tøff inngripen med bøter og anmeldelser overfor karantenebrytere i flere byer. Det er fortsatt Kirovsk/ Apatitij som har en økning. Det er nå 105 smittede, en litt mindre økning enn forrige døgn. I Murmansk er det meldt om 28 tilfeller, også der bare en svak økning (mine kommentarer).

Ikke desto mindre er Moskva urolig over det som foregår i nordområdet. Den russiske premierministeren Michail Mischustin har gitt ordre om å tilføre 75 sengeplasser til marinens hospital i Severomorsk og filialen i Murmansk. Likeledes har den regionale avdelingen av Rospotrebnadzor, instituttet for folkehelse og forbrukerrettigheter, analysert koronasituasjonen og avdekket at 80 % av tilfellene er kommet utenfra.

KP avslutter dagens rapport med å understreke at fylkesmyndighetene fortsetter å støtte sine innbyggere økonomisk, og at det ennå er tilstrekkelig med penger på budsjettet til dette formålet.

Alle bærer maske… Illustrasjonsfoto denne gangen er hentet fra nettestedet vk/com/Murmanskgroup

30. april. Uro i Nikel

I Nikel er det en viss sjanse for et koronautbrudd, og befolkninga ser ut til å være urolige og på vakt. Det vitner dette åpne brevet fra deputat til fylkesdumaen og tidligere gruvearbeider, Oleg Tsjerkasjin, til fylkesguvernøren Andreij Tsjibis om.

Tsjibis bedyrer at de har kontroll over situasjonen, men brevet viser at folk likevel er usikre på situasjonen og myndighetenes handtering.

Sykehusinnleggelse

Brevet og bildet er hentet fra sida til vk.com/murmanskgroup

«Ærede Andreij Vladimirovitsj

Jeg henvender meg til deg med denne forespørselen, etter at jeg uten resultat har henvendt meg til en rekke andre instanser.

Gruva «Kaula Kotselvaara» som tilhører AO (AS) Kolskaja GMK i Nikel i Petsjenga rajon, sendte sine arbeidere ut til gruvesjakten den 14. april. Etter en ukes arbeid ble en av arbeiderne i underjordsdelen av gruva syk. På slutten av skiftet, den 19. april, følte han seg verre, og ut på dagen ble det tilkalt legehjelp til hjemmet hans. Både han og hans fireårige sønn hadde da fått høy feber.

Til sammen fikk familien noen legebesøk i løpet av tre-fire dager, og det ble tatt prøve for koronasmitte på gutten noen dager etter henvendelsen. Mot slutten av uka, etter at det var påvist koronavirus hos gutten, ble også mamma og pappa testet. I tida før det viste seg at prøvene var positive, besøkte familien Petsjenga kommunesykehus ikke mindre enn tre ganger og tok kontakt med medisinsk personell. Den 26. april, etter at det var påvist smitte hos de voksne i familien, ble de innlagt på de medisinske instituttene i henholdsvis Murmansk og Montsjegorsk.

Jeg har tidligere arbeidet i den nevnte gruva, og vurderer risikoen for smittespredning blant arbeiderne der som svært høy. Skiftet som den syke arbeideren tilhørte, er på minimum 15 – 18 personer. Hele skiftet er trengt sammen i svært trange rom, enten i bussen, i gruveheisen eller i underjordiske gruveganger. Skiftene er i nær kontakt med både avgående og påkommende skift, i tillegg til transportarbeidere og heisførere.

I løpet av perioden fra det øyeblikket gruvearbeiderne ble ført ut til det første smittetilfellet ble påvist, ble det ikke gjennomført nødvendig medisinske undersøkelser. Det ble heller ikke målt kroppstemperatur, fordi man ikke hadde nødvendig utstyr til det.

De tiltakene som ble iverksatt av ledelsen av gruva for å stoppe smittespredningen, var at skiftet som den smittede tilhørte ble satt i selvisolasjon fra 28. april og det ble satt i gang testing av skiftarbeiderne for å finne smitte. De andre gruvearbeiderne er fortsatt i arbeid.

Etter min mening er disse tiltakene ikke tilstrekkelige. Det er nødvendig å teste alle gruvearbeiderne, familiene, vennene og omgangskretsene deres og innføre karantene for hele gruva for å forhindre videre smitte i Nikel.

Jeg har henvendt meg til flere instanser med dette spørsmålet, fylkesregjeringen, fylkets administrative ledelse, fylkesdumaen, ledelsen for fylkesavdelingen for folkehelse og gruveledelsen. Så langt er det ikke satt i verk noen tiltak fra deres side.

Jeg ber deg derfor å vurdere min henvendelse og sette i verk de tiltakene jeg har foreslått umiddelbart.»

2. mai. Ny oppdatering om korona i Murmansk fylke.

Som vanlig er det Elena Molodzova som overvåker situasjonen i Murmansk fylke. Hun skriver følgende i dagens utgave av Komsomolskaja Pravda:

«Det har nå gått en måned og koronaviruset fortsetter sin fremmarsj på Kolahalvøya. I løpet av det siste døgnet har det selvfølgelig ikke inntatt nye områder i regionen, men likevel forsterket sin posisjon i forhold til tidligere tall.

I følge de siste tallene til Operativstaben i Murmansk, er det nå 1456 mennesker som er blitt syke som følge av viruset. Helseministeriet i fylket informerer om at 393 av de syke er innlagt på sykehus, og 25 av dem befinner seg i en alvorlig situasjon. Heldigvis har man lyktes i å få 116 av dem på beina igjen, og dødstallet ligger fortsatt på 4.

Bildet av epidemiens utbredelse fordelt på regionene er fortsatt det samme, men vi skal legge merke til at smittebølgen i Belokamenka ikke lar seg stoppe. Her er nå 1210 arbeidere blitt syke. For to dager siden lå tallet på 807! (Min kommentar) Smitten i Apatitij og Kirovsk ser ut til å stoppet opp. Her er 127 personer smittet.»

Ser vi det i forhold til den urovekkende meldingen om situasjonen i Nikel, er det tegn som tyder på at uroen ikke er uten grunn. Det blir nå bekreftet 32 smittede i Petsjenga rajon. En fordobling i løpet av tre dager. For de andre rajonene er situasjonen stabil.

3. mai. Smitten fosser fram i Belokamenka!

I går rapporterte Operativstaben i Murmansk om 1210 smittetilfeller i Belokamenka. I dag er tallet steget til 1429, altså en økning på 219. Vi snakker om anleggsarbeidere som bor tett, og jobber tett sammen! Selv om Ministeriet for sikkerhet og unntakstilstand har tatt grep, er jeg er forundret over at ikke arbeidet er stanset (hvis mine kilder er korrekte).

Cruiseskipet “Prinsesse Anastasia”

Tommy Rognmo har sendt meg en nyhet fra Bport.com. Det dreier seg om cruiseskipet «Prinsesse Anastasia» som er sendt til Murmansk, for å ta ombord vektere fra Belokamenka. Dette opplyste fylkesguvernøren i en brifing om koronasituasjonen ved anlegget.

BK har tidligere meldt at skipet var sendt fra Gdansk til Murmansk. Opplysningen fra guvernøren viser at skipet skal huse medarbeidere fra hjelpeorganisasjonene som er i aktivitet ved hjelpetiltakene på byggeplassen. Skipet var ventet til Murmansk i går, 2. mai. På bildet ser vi skipet under innseiling.

7. mai. Tendens til stabilisering i Murmansk fylke

Siden 3. mai ser det ut til at utbredelsen av koronasmitte i Murmanskregionen har stabilisert seg i alle rajonene. Unntaket og problemområdet er fortsatt anleggsområdet i Belokamenka, men også der har smitten avtatt litt. Det kan tyde på at tiltakene som er iverksatt har hatt effekt, men det får andre enn jeg vurdere. Jeg legger merke til at både Operativstaben, fylkesledelsen og media i større grad ønsker å fokusere på «positive» nyheter, som f.eks. en oversikt over hvor mange som er blitt friskmeldte etter å ha blitt behandlet på sykehus i fylket. I følge statistikken har det heller ikke vært flere dødsfall som følge av Covid 10 enn de fire som er rapportert de siste ukene.

Tallene for Murmansk by er heller ikke oppsiktsvekkende sett i forhold til innbyggertallet, og faktisk betraktelig lavere enn i mindre byer i Norge. Jeg skal komme tilbake med en rapport om tiltakene som er iverksatt i en senere melding. Her er tallenes tale:

I hele fylket er det den 7. mai rapportert om 2272 bekreftet smittede. Disse fordeler seg geografisk slik: (tallene i parentes er fra 3. mai).

Anlegget i Belokamenka 1964 (1002) +962!!!! Lyspunktet her er at det siste døgn bare er 35 nye tilfeller. Apatitij 88, Kirovsk 53, Murmansk 42 (36) +6, Petsjenga rajon 36, Poljarnij by 21, Severomorsk by 24, Snjesjnogorsk 6, Kola rajon 14, Olenogorsk 3, Montsjegorsk 8, Poljarnie zory 5, Kandalaksja 1, Kovdor 1, Lowozero 3

Bildet er hentet fra Murmanskij Vestnik, og uttrykker takk til legene!

9. mai. С днем победы!

Markering av Seiersdagen i Murmansk: Sang fra balkongene!

Koronaviruset har snudd opp ned på praktisk talt alle festligheter som skulle markere 75 års-dagen for seieren i Den Store Fedrelandskrigen. Toget «Det udødelige regimentet», paradene, oppvisningen av militær teknologi – alt måtte utsettes i påvente av bedre tider.

Men ingen kan ta fra oss denne viktige dagen, og selv om vi ikke kan gå ut på gatene, finnes alltid muligheter til å ære heltene fra krigen, som ga oss en fredeligere himmel over hodene våre.

Derfor blir det satt i gang en felles markering i Murmansk den 9. mai, «La os synge i gårdene». Murmanskboerne blir oppfordret til å gå ut på balkongene og synge den kjente sangen «Seiersdagen» av Vladimir Kharitonov og komponisten David Tukhmanov. Dette skal skje etter at man har gjennomført det tradisjonelle ett minutts stillhet over hele landet klokken 19 Moskva-tid.

Sangen blir overført i Telekanalen TV-21 og radiostasjonen «Bolsjoe radio», opplyser Kulturministeriet i Murmansk fylke.

I tillegg bes initiativrike Murmanskboere om å hjelpe til ved gjennomføringa av arrangementet med å få med naboer, spre video-opptak eller sende meldinger og oppfordringer til den offisielle Murmanskgruppa ved Kirovs kulturpalass. Det skal også fly 17 krigsfly og helikoptre over Murmansk i en høyde av 200 meter for å farge opp himmelen på dagen.

Murmansk Vestnik har en lengre reportasje om en gruppe fra Nordflåten som drar rundt og synger for veteraner.

13. mai. Nytt sykehus til Belokamenka

Bildet som er tatt av Mikhail Frolov, bærer teksten: Nå kan man ta imot koronapasienter på sykehuset i Kola.


Operativstaben melder i dag 13. mai at det er kommet 43 nye smittetilfeller det siste døgnet, slik at det nå er oppe i 2471 bekreftet smittede. 70 % av dem går gjennom sykdommen uten symptomer. 2 personer befinner seg likevel i en ytterst alvorlig tilstand.

Vi kommer selvsagt heller ikke denne gangen bort fra situasjonen i Belokamenka, hvor smittetallet nå øker med mellom 30 og 40 nye tilfeller i døgnet. Men da må vi huske at for en uke siden var økningen på neste 200 i døgnet. Til sammen er nå 2084 personer syke. Jeg har tidligere rapportert om cruise-skipet Prinsesse Anastasia som er dirigert til Belokamenka for å huse hjelpemannskaper. Putin har i tillegg beordret nok et feltsykehus til området, ikke bare for å hjelpe til i diagnosearbeidet, men også for å behandle syke. Det er også fløyet ut flere friske arbeidere med charterfly, Situasjonen overvåkes, finansieres og ledes av statsminister Mikhail Misjusjtin.

Smittetallene i de andre rajonene er relativt stabile. Jeg merker meg at Murmansk har en liten økning til 58 tilfeller, mens Kirovsk/ Apatitij bare har hatt 2 nye smittetilfeller og nå har 187 bekreftet smittede.

Murmansk går nå inn i en ny fase av smitteverntiltak. Fra 12. mai opphørte den omfattende selvisolasjonen, men fortsatt må mennesker over 65 år med kroniske sykdommer sitte hjemme. Det blir innført et strengt regime med smittevernmasker, og i hele regionen vil det være mer enn 70 steder hvor masker blir utdelt gratis. Dessuten opprettholder man begrensninger av innreise til en rekke byer, slik at Apatitij og Kirovsk vil ha karantene ved innreise, og den lokale Khibiniflyplassen vil fortsatt være stengt. Barnehager og sportsplasser vil bli desinfisert. Operativstaben opplyser også at de som bryter bestemmelsene kan bli bøtelagt.

Jeg legger merke til at operativstaben nå forbereder en andre smittebølge. Når og hvordan skal jeg komme tilbake til.

22. mai. Grunn til bekymring i Murmansk by?

Koronasituasjonen i Murmansk fylke har ikke endret seg dramatisk siden sist jeg skrev om den for en uke siden. Operativstaben i fylket har i stor grad forsøkt å fokusere på positive nyheter som lavere smittetall i rajonene, etablering av et nytt feltsykehus med 700 sengeposter i Kola rajon for å kunne behandle de syke fra anlegget i Belokamenka og et høyt antall friskmeldte fra sykehusene i fylket. Antallet døde har også ligget stabilt på 4 personer den siste uka, men har økt til 7 i dag, og det rapporteres om flere som befinner seg i en kritisk tilstand. Helsepersonellet får mye ros i avisene for innsatsen, og Putin har lovet en ekstra lønnsbevilgning til landets leger. En økning de visstnok ennå ikke har sett i lønningsposen!

Den såkalte selvisolasjonen ble opphevet denne uka, og «severjanene» har fått lov til å ta til gatene igjen. Riktignok med klare begrensninger og maskepåbud.

Utdeling av masker.

Jeg merker meg at utdelinga av masker skjer i regi av Putins parti «Det forente Russland». Hver person får utdelt 3 masker som skal dekke et dagsforbruk. Utdelinga skjer blant annet på Lenta og Murmansk Mall. Vi hadde neppe godtatt at Høyre skulle ha ansvar for maskeutdeling i Norge. Det ligger en stor valgkampgevinst i det!!

De store byene har også kontroll over inn- og utreise, men hensikten er å lette gradvis samtidig som guvernør Tsjibis varsler at man forbereder seg på en andre smittebølge til høsten.

Samtidig skjer det en urovekkende økning i smittetallene i Murmansk by. Torsdag 21. mai rapporterer Operativstaben om en økning på 52 tilfeller siste døgn, slik at antall bekreftet syke nå er 145 personer. Guvernør Tsjibis opplyser at utbruddet er lokalisert til et større firma i byen, men han ønsker ikke å gå nærmere inn på hvilket firma eller hvor i byen det befinner seg. Det pågår nå en epidemiologisk oppsporing og utredning av utbruddet. Selv om det er tilfelle at utbruddet kan lokaliseres til ett firma, er det selvsagt en alvorlig situasjon for resten av byen!

Oppdatering pr. 28. mai

Kart over Kolahalvøya

Som dere ser har smittetallet mer enn fordoblet seg i Murmansk på 6 dager, fra 145 den 22. mai til 333 i dag. Kartet er hentet fra Komsomolskaja Pravda. Lær dere kyrilliske bokstaver, så er navnene på kartet lett å forstå.

Koronasituasjonen i Murmansk fylke pr. 30. mai

I følge Operativstaben i Murmansk fylke har man ennå ikke kontroll over smittespredningen i Murmansk fylke, selv om det er noen lyspunkter. Så snart situasjonen ser ut til å stabilisere seg i ett område, dukker det opp et nytt utbrudd et annet sted. Tallene i Murmanskij Vestnik og KP er litt ulike. Jeg holder meg til tallene fra MV.

Lyspunktet ved månedens utløp er at det store smitteutbruddet i Belokamenka ser ut til å være under kontroll. Smittetallet er fortsatt høyt, 2281 sykdomstilfeller, men bare ett nytt tilfelle siste døgn er en gledelig utvikling. Den sterke statlige innsatsen har gitt positive resultater!

I Murmansk by fortsetter smittetallet å øke. Siste døgn blir det rapportert om 25 nye tilfeller, slik at totaltallet nå er oppe i 395. Som Liubov Aleksandrovna kommenterte på min oppdatering torsdag, er Murmansk en stor by, og sammenlignet med byer av samme størrelse i Norge og Sverige, er ikke smittetallet særlig høyt. Det er likevel en foruroligende rask økning som krever spesielle tiltak for å kunne isolere smittekilden.


Operativstaben retter nå oppmerksomheten mot verks- og gruvebyen Montsjegorsk. Heller ikke her er tallet særlig høyt, 50 bekreftet smittede, men man er bekymret over 8 nye tilfeller siste døgn.

Ellers er utviklinga som vist på kartet fra den 28. mai. KP melder også at det er 30 barn blant de 3136 smittede i Murmansk fylke. Antallet døde er fortsatt 7.

Operativstaben satser på testing i smittesporingsarbeidet

5. juni. Smittespredning og flom preget nyhetsbildet i Murmansk denne uka!

Det har nå gått nesten en uke siden jeg meldte om 333 smittetilfeller i Murmansk by. Dagens tall på 533 syke viser at operativstaben til tross for intens smittesporing, flere tester, avstand på bussene, feberkontroller og fortsatt fjernundervisning, ikke har lykkes i å stoppe smitten. Den dramatiske døgnøkningen fra forrige uke er riktignok redusert, men bare i løpet av siste døgn var det likevel 30 nye tilfeller i fylkeshovedstaden.

Strenge tiltak
Flom

I tillegg til Murmansk er smitten fortsatt på fremmarsj i Montsjegorsk (82/ +2) og Severomorsk (98/+7). Våre nærmeste naboer i Nikel og Zapoljarnij har 45 smittetilfeller, men her er økningen stabilt lav, +1 siste døgn. Det samme kan sies om Apatitij og Kirovsk, som lenge var de byene som slet mest med sykdommen. Anleggsområdet i Belokamenka ser også ut til å være under fortsatt isolasjon og lav smittespredning i området.

Da smitteutbruddet kom i Kola rajon, det ble erklært unntakstilstand. Nå er det en ny nødssituasjon på gang. Kolaelva flommer over og har oversvømmet datsjaområdet i Kildinstroj, eller Kildinskaja Venezia, samtidig som flommen truer jernbanebrua over elva. Det er lenge siden det har vært så rask is- og snøsmelting i Murmansk fylke, og mange steder har det ført til flom og drukningsulykker. Mest hjerteskjærende var det å lese om ei fireårig jente som gikk gjennom isen og druknet i Kandalaksjaområdet forrige helg. Severjanene har virkelig opplevd store prøvelser i vår!

12. juni. Korona, Russlands dag og betinget optimisme i Murmanskregionen

Denne ukas rapport fra naboene våre må begynne med en gratulasjon til severjanene på Russlands dag, eller Konstitusjonsdagen. Feiringa har selvsagt vært prega av faren for smittespredning, men guvernør Tsjibis har lagt ut en tale på video og det har vært avholdt konserter på gater og torg, blant annet av medarbeidere fra gruppa Kirovki. Gruppa deltar i det landsomfattende prosjektet «Vi er Russland».

Feiring av Konstitusjonsdagen

Sett med mitt ukyndige blikk, ser det ut for at smittespredningen har avtatt i hele Murmanskregionen, men myndighetene holder likevel fast på strenge tiltak. I løpet av de siste sju dagene er det fortsatt Murmansk by som volder en del bekymring. Antallet smittede er nå på 742 personer mot 533 for en uke siden. Smittetallet har også fortsatt å øke i byene Montsjegorsk og Severomorsk, mens Kirovsk og Apatitij har en nærmest stabil situasjon. Naboene rett over grensa i Petsjenga rajon har også situasjonen under kontroll med sine 50 smittede.

Jeg legger merke til at nyhetsbildet i stor grad fokuserer på positive nyheter for å vise at det ikke er særlig grunn til engstelse. Denne uka har Murmanskij Vestnik hatt et stort oppslag om åpninga av det nye feltsykehuset i Kola, som skal være et reservesykehus for koronasyke fra hele regionen. Det er det første i sitt slag i hele Russland. Putin ga grønt lys for prosjektet den 9. mai, arbeidet begynte allerede dagen etter, og står altså nå ferdig og tilbyr 10 000 kvadratmeter med toppmoderne utstyr. Medisinsk personell blir hentet inn etter behov fra Belokamenka og fylkessykehusene.

Fra det nye feltsykehuset i Kola
Snart frisk

Avisa har også publisert et intervju med en av de friskmeldte fra Belokamenka. Den 52 år gamle sjåføren Valerij Jermolaev ble lagt inn på sykehus i Murmansk den 30. april i en meget alvorlig tilstand. Han husker selv lite fra den kritiske fasen, men lovpriser personellet for omsorg og god behandling. I en situasjon hvor han var avskåret fra familien i Novgorod, ble pleierne og legene hans nærmeste familie. Han er overbevist om at de reddet livet hans, og avisa fremhever den høye kompetansen og kvaliteten på sykehustilbudene i Murmansk.

Den siste tida har det også vært en rekke artikler om fremtidsplaner for Murmansk. En plan er selvfølgelig en plan, men når vi kommer tilbake til Murmansk, vil vi kanskje merke at noe har forandret seg i sentrum av byen.

Femhjørneplassen

Det foregår en større ombygging av Kirovparken, og den store Femhjørneplassen (Pentagon :-)) foran hotell Azimut kan få en ny og moderne utforming. Opprinnelig var denne pentagonen byens arkitektoniske midtpunkt, slik bildet fra den opprinnelige planen viser. Nå kan plassen få denne funksjonen tilbake etter at de store kjøpesentrene har lokket folk ut av sentrum.

Arbeid pågår
Nytt liv i Murmansk

Med andre ord, sommeren kommer og livet kan komme tilbake til murmantsjanene i en by som kanskje vil få et modernisert uttrykk. Vi i Norge må nok ennå vente ei stund før vi får se det!

15. juni. Pandemien strammer grepet om Murmansk

Jeg var nok litt snar med min forsiktige optimisme på fredag forrige uke. Allerede fra den 12. til 13. juni var antall smittede økt med 53 og i dag 15. juni har totaltallet kommet opp i 887, en økning på 145 personer på 3 døgn. Som tidligere ser det ut til at store arbeidsplasser er kilden til utbruddet. Denne gangen er det lokalisert til det store energiforsyningsselskapet Мурманэнергосбыте, Murmansk energiselskap, MES, som har mer enn 4000 medarbeidere. Det er særlig en stor avdeling som er rammet, og arbeiderne der er satt i såkalt selvisolasjon. Pressesekretæren ved bedriften forsikrer om at alle smitteverntiltak er satt i verk.

Ambulanser utenfor MES. Foto fra Murmanskij Vestnik

19. juni. Murmansk by har over 1000 koronasmittede. Myndighetene maner til ro!

I løpet av denne uka har smittetallet tatt fart i Murmansk by Operativstaben melder i dag om 1053 Covid 19-syke, en økning på 53 siste døgn og hele 241 nye tilfeller i uka som gikk. I følge avisene oppstår smitteutbruddene på store arbeidsplasser. Murmansk Energiselskap, MES, med 4000 tilsatte, er nevnt tidligere. I går meldte Vestnik om et smitteutbrudd på Murmansk arktiske universitet. Tallene derfra er ikke kjent, men siden studentene har fjernundervisning, er det sannsynligvis blant de ansatte at smitten har oppstått.

Tallene er heller ikke gode for de tidligere problemområdene. Montsjegorsk har nå 208 smittede, Severomorsk 173 og Apatitij 179. I hele fylket er det nå 4280 syke, og fortsatt er det anlegget i Belokamenka som har flest med sine 2292 pasienter. Tallet på døde er fortsatt lavt i forhold til antallet syke, bare 9 dødsfall er registret som følge av korona til nå.

I de andre rajonene er situasjonen fortsatt nokså stabil. Petsjenga som er mest interessant for oss, har 70 smittetilfeller, en ganske stor økning fra forrige ukes 50. En dårlig nyhet skal selvsagt balanseres med en god, og Murmanskij Vestnik skriver i dag at Murmansk fylke har havnet på topp blant de nord-vestrussiske regionene i kampen mot pandemien, og på 8. plass blant regionene i hele Russland. Det er en gruppe eksperter ved Institutt for sosial forskning som har gjennomført analysen, og de har lagt vekt på fylket har fastsatt en nedre koeffisient for dødelighet, innførte og gjennomførte innskrenkninger i rett tid og utarbeidet tiltak for å støtte folk og næringsliv.

Pressebriefing i Murmansk fylke

I går holdt ledelsen for Folkehelse og Ministeriet for helsevern i Murmansk fylke en pressebriefing om den alvorlige situasjonen. De understreket at situasjonen var under kontroll til tross for de alvorlige tallene. Den fylkeskommunale helseministeren, Dimitrij Panytsjev, uttalte at Murmansk fylke har det nødvendige utstyret på plass for å bekjempe viruset; fra individuelt smittevernutstyr til lokaler for å isolere smittede. Etter hans mening var det ingen grunn til panikk. Helsepersonellet er godt forberedt, og folk må bare beholde roen og følge de profylaktiske tiltakene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *