Pasvik

Innbyggere
Grunnlagt

I Pasvik finner du blant annet grendene Svanvik og Skogfoss. Øvre Pasvik Nasjonalpark er et yndet turmål for friluftsentusiaster og kan by på store områder med urskog og våtmark. Her finner du også treriksrøysa mellom Norge, Finland og Russland.

På Svanvik ligger Pasvik Folkehøgskole, som årlig huser elever fra hele landet på sine friluftslivslinjer. Like ved, på Svanhovd, ligger en filial av landets største forskningsinstitutt,  NIBIO, som er sterkt inne i miljøforskningssamarbeid i Barentsregionen. Det drives kunnskapsformidling og egen FoU med basis i natur og miljø i Barentsregionen. Stasjonen driver et moderne DNA-laboratorium, besøkssenter, botanisk hage og konferansesenter.

Pasvikdalens oppslagstavle på Facebook.

Postkassa

Har du tips til en gladsak eller et arrangement du ønsker at vi deler? Har du forslag til noe som bør ligge på siden? Legg igjen et brev i postkassa, da vel.

Vi vil kun bruke din e-post for å sende deg bekreftelse på at ditt brev er mottatt.