Grense Jakobselv

Innbyggere
1851
Grunnlagt

Grenda ligger i et lite dalføre hvor Jakobselva renner nordover ut i Varangerfjorden. Elva markerer grensen mot Russland. Tidligere var det permanent bosetting i dalen, men denne ble fraflyttet sent på 1970-tallet og tidlig på 1980-tallet. Forsvaret har sin nordligste grensestasjon i Grense Jakobselv, bemannet av personell fra grensekompaniet i Garnisonen i Sør-Varanger

For å markere Norges suverenitet over områdene øst til Jakobselva ble det bygget et kapell i Grense Jakobselv. Det ble innviet i 1869. Kapellet fikk sitt navn, Kong Oscar IIs kapell, ved kongens besøk i 1873. Grense Jakobselv er også kjent for sin hvite sandstrand og forfriskende bademulighet i Barentshavet.

Postkassa

Har du tips til en gladsak eller et arrangement du ønsker at vi deler? Har du forslag til noe som bør ligge på siden? Legg igjen et brev i postkassa, da vel.

Vi vil kun bruke din e-post for å sende deg bekreftelse på at ditt brev er mottatt.